Vedení  účetnictví pro právnické osoby a  neziskové organizace

 • Zaúčtování všech účetních dokladů
 • Zpracování účetní osnovy
 • Vedení krátkodobého a dlouhodobého majetku
 • Vedení evidence skladu
 • Vedení knih pohledávek a závazků
 • Vedení pokladní knihy
 • Zpracování podkladů k DPH
 • Pravidelné informace o stavu hospodaření
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní rozvaha
 • Inventarizace majetku

Nebojte se mě zeptat

E-mail: eva.velechovska@seznam.cz
Tel.: +420 603 165 073
Kancelář: 7:00 – 16:00 (na mobilu non-stop)