Zpracování a vedení daňové evidence pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající

  • Vedení účetního deníku
  • Vedení a zpracování pokladní knihy
  • Vedení evidence skladu
  • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
  • Zpracování účetní uzávěrky

Nebojte se mě zeptat

E-mail: eva.velechovska@seznam.cz
Tel.: +420 603 165 073
Kancelář: 7:00 – 16:00 (na mobilu non-stop)