Změny v DPČ a DPP

Změny v DPČ a DPP

Dohody konané mimo pracovní poměr jsou přívětivé alternativy pro krátkodobé využití pracovních sil pro zaměstnavatele.

Pro oba typy dohod platí uzavření v písemné formě na maximálně 52 týdnů, tedy 1 rok. Nevzniká například nárok na dovolenou a ukončení dohody lze dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu s výpovědní dobou 15 dní.

 

Dohoda o pracovní činnosti

Tuto dohodu lze uzavřít maximálně na polovinu pracovní doby stanovené Zákoníkem práce. Jednoduše, maximálně na 4h denně.

U tohoto typu dohody lze využít zaměstnání malého rozsahu. Z odměny z dohody do výše 2500Kč se platila jen daň. Zdravotní a sociální pojištění se z této částky neodvádělo.

Od roku 2019 dochází ke změně limitu výše odměny z dohody podmíněné odvodem zdravotního a sociálního pojištění. Limit pro dohodu malého rozsahu bude od 1.1.2019 ve výši 3000Kč.

Způsob zdanění se nemění. Bez podepsaného prohlášení k dani do 2500Kč srážková daň, nad 2501 je zálohová daň.

V případě vyšší odměny z dohody než 3000Kč je finanční náročnost mzdy stejná jako u standardního pracovního poměru.

 

 

Dohoda o provedení práce

 

Tento typ pracovního poměru lze uzavřít maximálně na 300 hodin za kalendářní rok.

Pravidla pro tento typ dohody zůstávají v platnosti beze změn.

Z odměny z dohody do výše 10 tis se platí pouze daň. S nepodepsaným prohlášením k dani do 10.000Kč srážková daň.

Zdravotní a sociální pojištění se odvádí od částky 10.001Kč.

Zákonodárci zvažují zvýšení limitu na 11.500Kč, ale v budoucnu. V roce 2019 se nic nemění.