Zapsání skutečného majitele

Zapsání SKUTEČNÉHO MAJITELE do VEŘEJNÉHO a zároveň NEVEŘEJNÉHO rejstříku 

Dnem 1.1.2018 nám přibyla nová povinnost zapsat do Veřejného rejstříku skutečného majitele právnické osoby zapsané v Veřejném rejstříku. Informace nebudou přístupné široké veřejnosti. Přístup do rejstříku budou mít přístup orgány veřejné moci.

Podání do 31.12.2018 je osvobozeno od správního poplatku. Zápis následujících letech již bude zpoplatněn. Za nesplnění této povinnosti prozatím nejsou žádné sankce. Ale co není může být.

K čemu je tento zápis dobrý?

Pro slušné a poctivé malé i velké právnické osoby? Jen administrativu navíc. Slušné právnické osoby zapíšou skutečného majitele, který je dohledatelný ve Veřejném rejstříku, protože nemají potřebu cokoli skrývat.

A podvodníci? Nezapíšou nic. Nebo pouze zase nastrčenou osobu, která je také dohledatelná ve Veřejném rejstříku. Když dělám něco tajně, tak to přeci nebudu nikomu sdělovat. I když tajně.

Proto velice pochybuji, že by se někdo chtěl přiznat, že vlastní a řídí společnost, když například před Úřadem práce předstírá, že je nezaměstnaný a pobírá dávky.

Vyšetřovaný podezřelý se určitě přizná, že řídí jinou společnost.

A kdo má exekuční srážky, tak ten se určitě nebude chtít dělit o výdělky s věřiteli.

Ministerstvo vnitra připravilo inteligentní formulář, který je opravdu inteligentní. I člověk průměrného rozumu by jej měl být schopen vyplnit.

Tak honem, ještě mezi vánočními posezeními s obchodními partnery, vyplnit jeden z dalších inteligentních formulářů.

https://issm.justice.cz/