Nová pravidla pro placení záloh na sociálním pojištění pro OSVČ

Zálohy na sociální pojištění OSVČ

Dne 5.11.2018 zveřejnila ČSSZ na svém portálu oznámení o změně placení záloh na sociální pojištění a nemocenské pojištění pro OSVČ.

Lhůta pro platbu sociálního pojištění pro zaměstnavatele se nemění.

Po velmi dlouhou dobu byla měsíční záloha na sociální pojištění splatná do 20. v měsíci následujícím. (za červen se platilo v červenci). Stejně jako u platby zdravotního pojištění.

Když něco funguje, tak proč to nezměnit, aby se v tom nikdo nevyznal.

Od prosince 2018 nastávají následující změny:

Do 20.12.2018 je splatná záloha za listopad 2018.

A podle starých pravidel záloha za prosinec by byla splatná do 20.1.2019.

Ale podle nových pravidel si termín pro úhradu zálohy za prosinec 2018 můžeme vybrat. Buď ji zaplatíme v období od 21.12.2018 do 31.12.2018, aby se nepletla se zálohou za listopad. Nebo až v Přehledu za rok 2018, do 30.4.2019.

Protože veškeré zálohy uhrazené v lednu 2019 budou považovány za úhradu měsíční zálohy na leden 2019.

Každopádně je jisté, že buď v prosinci nebo v dubnu budeme platit dvojnásobnou částku.

 

Od nového roku 2019 se zvyšuje také minimální pojistné na nemocenské pojištění.

OSVČ, která je nemocensky pojištěna a platí minimální vyměřenou zálohu si musí navýšit platbu nemocenského pojištění.

 

Jediná úleva v nových pravidlech placení sociálního pojištění je změna termínu pro změnu výše nové zálohy. Pravidlem bylo, že nová záloha vyšší nebo nižsí se platila v následujícím měsíci po podání přehledu za konkrétní rok.

Podle nových pravidel je možné novou vypočtenou zálohu, která je nižší než v roce předcházejícím, platit již v aktuálním měsíci.

https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2018/181105-podnikatele-zbystrete-pravidla-pro-platbu-pojistneho-se-od-pristiho-roku-zmeni.htm